All contents

กระบวนการตอกเสาเข็มของเราจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลิตตามแบบมาตราฐานกรมโยธาและผังเมือง

มาตราฐาน มอก. 396 - 2549

มาตราฐาน มอก. 396 - 2549

ตามแบบมาตราฐานหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ

ผลิตตามแบบมาตราฐานกรมโยธาและผังเมือง

ผลิตตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบทและมาตรฐานอื่นๆ ความยาว 13 - 20 เมตร หรือตาม รายละเอียดของหน้างานนั้นๆ

ผลิตตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบทและมาตรฐานอื่นๆ ความยาว 20 - 35 เมตร หรือตาม รายละเอียดของหน้างานนั้นๆ

ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy