ELECTRIC POLE

3931 Views  | 

ELECTRIC POLE

ผลิตในความควบคุมดูแลของวิศวกร ตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Powered by MakeWebEasy.com